Skip links

Ik ben een mantelzorger:

Een delier is een plotseling optredende verwardheid waarbij sprake is van een veranderd slaap-waakritme en komt vaak voor bij ouderen. Een delier kan ontstaan na een operatie bij opname in een ziekenhuis, maar ook in een thuissituatie bij een blaas- of urineweginfectie. De gevolgen van deze acute verwardheid zijn ernstig. De impact ervan voor de patiënt zelf, maar ook zeker voor de naasten is groot. In de praktijk blijkt dat meer kennis over een delier bij naasten en mantelzorgers nodig is om een belangrijke partner in het geheel te kunnen zijn. Echter zijn naasten vaak niet voldoende toegerust om deze rol op zich te kunnen nemen en in deze periode goed voor de patiënt maar ook goed voor zich zelf te blijven zorgen.

In deze digitale module voor mantelzorgers kunt u op een laagdrempelige manier een digitale scholingsmodule / folder delier volgen om uw kennis over een delier te vergroten. U krijgt meer inzicht en handvaten over de periode voorafgaand, tijdens en na een delier. Zo weet u beter wat een delier is, kunt u beter met zorgprofessionals over een delier spreken, maar krijgt u ook belangrijke handvaten voor uzelf aangereikt om deze intensieve periode beter vol te kunnen houden.

Voor wie

Deze website is bedoeld voor mantelzorgers of andere geïnteresseerden die te maken hebben met patiënten met (risico op) een delier. U kunt desgewenst ook het deel van de professional bekijken. Dat deel laat aan de professional een delier door de ogen van de patiënt en zijn naasten zien.

Welkom bij
Wat doe je bij Delier?

Een e-learning module over Delier ontwikkeld in samenwerking met:

Ik ben een mantelzorger:

Acute verwardheid voor naasten
Ademhalingsoefening
Ervaren druk meten (vragenlijst)

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste in Europa.

Maar er zijn ontzettend veel aanbieders in zorg en welzijn. Waar moet je nu precies naartoe?

Wanneer er vragen zijn of ongerustheid is over de gezondheid kun je terecht bij de huisarts.

Bij zorgen en vragen rondom een delier is het eerste en doorgaans vaste aanspreekpunt de huisarts. Een delier kan ontstaan door een ziekte, een operatie, een ongeval of medicijnen.

Iemand met een delier kan opgewonden en onrustig zijn. Of juist stil en teruggetrokken.

Een huisarts kan de mogelijke oorzaak van een delier onderzoeken en meekijken op het gebied van medische zorg of vragen rondom medicijngebruik.

In het weekend en ’s avonds kunt u terecht bij de huisartsenpost.

De huisarts kan doorverwijzen naar andere mensen die kunnen helpen. Dat geldt vooral voor de periode dat de delier behandeld is en iemand weer herstellend is.

Voor vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn kunt u terecht bij familie/vrienden, vrijwilligersorganisatie, buurtactiviteiten.

U kunt ook terecht met vragen bij een wijk of sociaal team. In deze teams worden de krachten gebundeld van meerdere professionals, zoals een sociaal werker, een ouderenconsulent of een wijkverpleegkundige. U kunt hier komen via de huisarts, maar ook via uw gemeente. Zij kunnen u verdere informatie geven over wat dit team voor u kan doen. Hoe dit wijk of sociaal team van professionals precies wordt genoemd en hoe bij u in de buurt is geregeld, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Als er sprake is van ongerustheid over uw eigen gezondheid of dat van uw familie of naaste kunt u contact opnemen met de huisartspraktijk.

Als er geen medische aanleiding lijkt te zijn, maar u bent op zoek naar ondersteuning voor de langere termijn kunt u het beste bellen met de gemeente om te kijken of u hulp of ondersteuning kunt ontvangen vanuit het wijkteam. Zij kijken met u wat u nodig heeft, welke mogelijkheden er zijn voor u in de wijk, maar helpen ook uw familie, vrienden of naasten wat er mogelijk is